dilluns, 10 de novembre del 2014

El camp de presoners antifeixistes de la Pelosa, cap a Norfeu

Memòria històrica proletària de Roses 
 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 10/11/2014 
Roses (Alt Empordà).-  

Resseguint el camí de ronda, a uns 100 metres i només deixar la platja de la Pelosa en direcció Norfeu hi ha les restes d'un antic camp de presoners, formades actualment per un barracó i una garita. Entrà en funcionament durant la Guerra Civil (1936-193)9, quan s’hi establí un camp de presoners feixistes insurrectes. Foren instal·lats en tres barracons, en un clos tancat amb filferros. Els dedicaren a treballar en una pedrera, on extreien material per a construir fortificacions a les platges, en previsió d’un atac de les forces franquistes des del mar. El camp pertanyia a la jurisdicció de la Direcció General de Presons del Ministeri de Justícia de la República. Posteriorment, amb la victòria militar franquista fou reutilitzat per presoners de guerra de l’exèrcit de la República i militants antifeixistes . Els presos antifeixistes confinats en el camp de la Pelosa van ser utilitzats com a mà d’obra forçosa per construir la pista militar que comunicava Roses amb Cadaqués pel litoral. D’aquest camp de presoners en queden poques restes materials, així com molt poca informació sobre el seu funcionament. Del seu record material només es conserva una garita de guàrdia, situada a prop del camí de ronda i només deixar la platja de la Pelosa en direcció Norfeu. 

Tanmateix, hom sap que el camp el formaven dos o tres barracons i dues garites. El Catàleg Municipal de Béns Protegits de Roses, del qual aquest camp de presoners forma part amb el número de registre 9, informa que es conserven encara les parets que conformaven el perímetre de les edificacions fins a l’alçada de la finestra; en canvi, la meitat superior i la coberta s’han perdut. Estaven construïdes utilitzant trossos de pedra i maó lligat amb morter i ciment. A pocs metres, en direcció a ponent hi ha l’altre edifici que també formava part del camp de presoners. És de dimensions més reduïdes i també està en ruïnes. A tocar el camí, en la que havia estat l’esplanada del camp hi ha un pou comunal, circular, amb el brocal cobert amb un element d'obra. Aquest pou ha estat arranjat i refet modernament. El camp de presoners antifeixistes estava voltat d’un reixat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada