divendres, 16 de juny de 2017

Cimera per l’Autogestió a Barcelona. Dies 28, 29, 30 de juliol de 2017 a les a Cotxeres de Sants i La Negreta.

Circular núm. 2 de la comissió organitzadora  


Cimera per l’Autogestió a Barcelona
Dies 28, 29, 30 de juliol de 2017
Lloc i horaris:
-28 i 29 de juliol a Cotxeres de Sants, sala conferències. carretera de Sants 79.
-30 de juliol, diumenge, a La Negreta, carrer Nou de Sant Francesc 21, barri Gòtic.  
Nota:
L'idea de les jornades és abans i després, per impulsar un procés d'autogestió a partir d'iniciatives pròpies de la gent.
Es tracta d'uns tallers autònoms i autogestionats. No hi ha un calendari per a realitzar els tallers, és cosa de cada persona agrupada en barris, localitats i comarques.
Tota la gent interessada és qui cal que s'autoorganitzi en el tallers i anomeni la seva delegació per a Cimera.  

Tallers segons l’enfocament de la gent que hi participa.
L’autogestió com a economia de la societat, sense confondre amb l’actual cooperativisme o l’economia social, ja que correspon a sistemes socialistes, col·lectivistes o comunistes autogestionaris.
La finalitat immediata és que tingui un ressò mediàtic la cimera i la finalitat definitiva és que l’autogestió sigui una alternativa global a la societat. En aquest sentit es publicaran els textos de la cimera de Barcelona.
Es tracta d’una cimera oberta a la participació.
Àmbit de projecció internacional.
Estructura i procés:
-. 1. Tallers de barri a les ciutats.
-. 2. Tallers locals a pobles.
-. 3. Tallers comarcals.
D’aquests tallers, a partir d’ara, haurien de sortir persones delegades que seran ponents per preparar els seminaris al juliol a Barcelona.
Programa de juliol 2017:
28 de Juliol, Tarda: Presentació i Tallers (Sala de conferències del centre de les Cotxeres de Sants, carretera de Sants 79, baixos (*) 16:30h-21:00h.
29 de Juliol, Matí: Tallers (Sala de conferències del centre de les Cotxeres de Sants, carretera de Sants 79, baixos (*): 10:30h-14:00h (pausa migdia).
Tarda: Seminaris (Sala de conferències del centre de les Cotxeres de Sants, carretera de Sants 79, baixos (*): 16:00h-21:00h.
30 de Juliol, Matí: Seminari (La Negreta, barri Gòtic (**).
Tarda: Conclusions, cloenda (La Negreta, barri Gòtic (**).
A la proposta del Fòrum Ecologista de Síntesi Llibertària, fins aquesta primavera, han contestat de manera interessada diverses persones a títol individual i associacions per l’autogestió i sindicalistes alternatius.
Barcelona, 12 de maig de 2017.
(*) <M> Plaça de Sants línies 1 i 5, <M> Estació de Sants línies 3 i 5. Renfe: Estació de Sants.
(**)<M> Drassanes (L-3). 
--
Summit for the Autogestió -self organization- in Barcelona  
Paper number 2 of the organising commission
Days 28, 29, and 30th of July, 2017
Place and time:
-28th and 29th to Cotxeres de Sants, conference room, carretera de Sants 79
-Sunday 30th of July at La Negreta, carrer Nou de Sant Francesc 21, Gothic neighbourhood.
Workshops according to the approach of the people willing to take part and participate in the event.
The self organization of the economy of society, without confusing the current cooperativisme with the social economy, since it corresponds to socialist systems, collectivists or communist self organized. The immediate purpose is for the summit to have a mediatic voice, furthermore, the proper purpose is to state the fact that self organization can be a global alternative to society; in this sense, the texts of the summit will be published. It is an open summit to prompt participation with an international projection. Structure and Preparation:
-. 1. Workshops at neighbourhoods in the cities.
-. 2. Local workshops at villages and towns
-. 3. Local workshops.
Of these workshops, and from now, speakers will be delegated and they will be the ones to prepare the seminars for the July summit in Barcelona.
Program of July 2017:
28th of July, Afternoon: Presentation and Workshops (conference room at Cotxeres de Sants, carretera de Sants 79, baixos -ground floor (*) 16:30h-21:00h.
29th of July, Morning: Workshops (conference room at Cotxeres de Sants, carretera de Sants 79, baixos -ground floor (*) 10:30h-14:00h (pause )
Afternoon: Seminars (conference room at Cotxeres de Sants, carretera de Sants 79, baixos -ground floor (*) 16:00h-21:00h.
30th of July, Morning: Seminar (La Negreta, Gothic neighbourhood (**)
Afternoon: Conclusions, (La Negreta, Gothic neighbourhood (**).
Several people, individualy this spring, have already answered the proposal of the Environmentalist Forum of Libertarian Synthesis, and have been interested, as well as associations of self organization and alternative trade unionists.
Barcelona, May 12, 2017.
(*) <Metro -underground> Plaça de Sants, lines 1 and 5 <M> Sants Station lines 3 and 5. Renfe- train: Sants Station.  
(**)<Metro -underground> Drassanes (L-3). 
 Contacte: nordestllibertari@gmail.com  

Cimera per l’Autogestió a Barcelona. Dies 28, 29, 30 de juliol de 2017 a les Cotxeres de Sants i a La Negreta.


https://i0.wp.com/econonuestras.cl/wp-content/uploads/A.jpgCircular núm. 1 de la comissió organitzadora


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada