dissabte, 5 de desembre del 2015

Història de la revolta a Catalunya’ de Joan Carles Gelaberto

Lluites i revoltes antisenyorials i antiestatistes durant l’època medieval i moderna. 
Novetat d'editorial Argelaga.

La història, entesa com a narració veritable dels fets passats, és una arma de la lluita de classes, bé en mans de la classe oprimida, bé en mans de la classe opressora. Així doncs, pel que concerneix a aquesta última, a Catalunya, l’establiment d’un relat mitificat que legitimi la creació d’un Estat és necessari. En una conjuntura com l’actual, on el bloc oligàrquic català, força malmès per una crisi econòmica agreujada per afers de corrupció i d’endeutament, vol augmentar la seva quota de poder polític a expenses de l’Estat espanyol, el qual té una estructura centralista, herència de l’absolutisme borbònic, que ara resulta inapropiada pel desenvolupament exigit per la globalització i contrària als interessos del capital internacional. Com a oposats a tota forma d’Estat, eina fonamental d’opressió, i partidaris d’una Catalunya (o d’uns eventuals Països Catalans, mera unitat cultural a hores d’ara) alliberada no només de l’Estat espanyol sinó també del capitalisme i de qualsevol ens estatal, denunciem aquesta operació assenyalant les formes de democràcia estamental i de resistència a l’explotació i a l’Estat que hi ha hagut en el transcurs la història, sobretot les protagonitzades per les formacions anomenades comunitats o universitats.
Joan Carles Gelabertó és historiador i investigador dels moviments socials. En 1990 va guanyar un accèssit al premi Iluro amb l’obra ‘Revolució liberal i guerra civil a la Marina de la Selva’. Ha treballat a l’ensenyament i durant els anys vuitanta va militar a l’independentisme anomenat revolucionari. Porta temps vinculat als moviments socials, al marxisme i l’anarquisme revolucionaris i a la crítica moderna de la societat de l’espectacle. És cosignant del “Manifest català per la història social a vila i camp” que es va publicar a la revista Argelaga al seu núm. 4.

Història de la revolta a Catalunya’ de Joan Carles Gelaberto
Lluites i revoltes antisenyorials i antiestatistes durant l’època medieval i moderna 
Argelaga Ed. 166 pàgines. ISBN: 978-84-608-2021-5. PVP: 6 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada