dijous, 25 de maig de 2017

Per un manteniment efectiu de la línia R11 i el tram gironí de la RG1, per una millora general de la qualitat del servei a l’usuari i d’una modernització del material mòbil

Estació de Colera. 
La Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà considera positiu que en el pont de Colera s’iniciï, a finals de  maig, una obra en 4 fases d’una durada  aproximada de 6 mesos, i que  disposa  d’un pressupost d’uns 2 milions d’euros TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 25/05/2017 Colera (Mar d’Amunt, Albera marítima, Alt Empordà).-  

Avui dijous s’ha fet públic un comunica de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà:
“Des  de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà ens hem de felicitar-nos per  la nota  informativa de l’Ajuntament  de  Colera sobre el projecte  de manteniment i  reforç  del pont  del tren de Colera. Des  de la nostra plataforma considerem  que és positiu que en el pont de Colera s’iniciï, a finals de  maig, una obra en 4 fases d’una durada  aproximada de 6 mesos, i que  disposa  d’un pressupost d’uns 2 milions d’euros. De fet, el que diu el comunicat de l’Ajuntament  de Colera coincideix amb el  punt  primer -dels 10 punts  fonamentals per millorar el tren de l’Empordà a la  R11 i al tram gironí de la RG1-. En aquest punt de la nostra  passada  nota de premsa es feia esment del següent. “Manteniment de la via i reforç de la infraestructura en general ; revisar i arranjar els punts  negres de la xarxa de la R11, sobretot, entre Maçanet/Massanes i Portbou/Cervera de la Marenda, amb especial incidència en el -punt negre- del Pont de Colera” . Des de la Plataforma Defensem  el Tren de l’Empordà  pensem  que ara  caldrà  portar  a terme  un seguiment d’aquestes obres i que es compleixin els  terminis  d’execució de l’obra.  Cal  remarcar  que  la manca de manteniment a la infraestructura  ferroviària convencional és un mal  endèmic  de la xarxa del tren  convencional  d’arreu  de  Catalunya. A més, tots  sabem  perfectament que -massa vegades- les promeses de millora de les infraestructures depenent de l’Estat  “se les  ha endut el  vent” i no s’han complert de cap de  les  maneres. De  tota  manera, considerem que l’Ajuntament  de  Colera ha fet  bé “ d’agafar  el  rave  per  les  fulles”  i entrevistar-se  directament  amb el responsable  directe  d’aquest  manteniment, que no es  altre  que  ADIF
Al mateix  temps que valorem bé   l’actuació de manteniment  que  es  farà  a Colera  cal seguir  insistint  en el  compliment dels 10 punts fonamentals, amb especial  insidència  en la millora  de  les  interconnexions Portbou-Cervera de la Marenda (les quals aportarien, amb tota  seguretat  més  usuaris  i  viatgers  a la línia i, en conseqüència  més  beneficis  per  a la companyia), així  com la  coordinació d’horaris entre RENFE/SNCF i, també entre   la Conselleria  de sostenibilitat i transports  de Catalunya i el seu  homònim  de la Regió d’Occitània. Tampoc cal  no  oblidar-se de la  millora de les estacions (principalment  l’estació de  Portbou, en què  encara hi ha pendent l’elevació de les  andanes  i  dignificar els  accessos), una política més efectiva  en  la intermodalitat   entre  el tren convencional i  l’autobús ( i que els  trens M.D. també  tinguin una aturada  comercial  a Vilajuïga  i Colera)  i  començar a plantejar  solucions, de debò,  a un aspecte  essencial  de la competitivitat i servei que  ha de  donar el tren  convencional: un preu massa elevat del  bitllet  i la poca  promoció  dels  diferents  abonaments.
Per finalitzar, també  voldríem  fer  esment   de les queixes  de diversos  usuaris  en relació  amb el  material  mòbil  -massa  envellit-  que   proveeix  la  línia  R11. A vegades  això  és  causa  de retards  innecessaris  que  fan perdre  credibilitat  i compatitivitat  al  ferrocarril  convencional;  així  com  una   millora  de la política  informativa  per  tal de mantenir , al mínut, informats  els usuaris  en cas  d’incidències  i retards. No  hi  ha  dubte  que  la qualitat  del servei passa, necessàriament, per  la regularitat, la  puntualitat  de  les  circulacions   i  la  seguretat   en  els  trens,  en  una doble  vessant  1/. Per mantenir informats els usuaris. 2/. Per fer front a actituds incíviques en casos puntuals de problemes  en els trens”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada