dilluns, 5 de juliol de 2021

Les comarques gironines registren un 14% menys de lloguers però són més cars

Les comarques gironines registren un 14% menys de lloguers però són més cars 

La Baixa Cerdanya va experimentar el major increment de preu 

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL Puigcerdà (Baixa Cerdanya, comtat de Cerdanya) 05/07/2021.- Llegim al Diari de Girona que les comarques gironines es van registrar, durant l'any 2020, gairebé un 14% menys de lloguers que durant el 2019, segons consta en l'Informe del sector de l'habitatge al Principat de Catalunya, elaborat per la Generalitat. Tot i això, el preu mitjà dels lloguers va créixer gairebé un 2,4% a la demarcació, tot situant-se en una mitjana de 556,39 euros. Això sí, amb diferències substancials en funció de la comarca: la més cara per viure de lloguer és, sense dubte, el Gironès, amb un cost de 619,8 euros al mes de mitjana. Es tracta, de fet, d'una de les comarques més cares de tot Catalunya. En canvi, el preu més baix es troba al Ripollès, on el cost mitjà de 2020 es va situar en 404,74 euros. 

L'informe de la Generalitat ha estat elaborat a partir de la informació continguda en les finances de contractes de lloguer dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl). L'estudi assenyala que, durant el 2020, el mercat del lloguer al Principat de Catalunya es va veure «afectat de ple» per la crisi sanitària i l'aturada del país durant el segon trimestre a causa de l'estat d'alarma, fet que explica una davallada del nombre de contractes formalitzats arreu del territori. Els lloguers mensuals, en canvi, es van mantenir estables amb una lleugera tendència a la baixa. 

Segons aquestes dades, a les comarques gironines es van formalitzar un total de 13.827 contractes de lloguer al llarg de 2020, fet que significa, en termes relatius, 17,7 contractes per cada miler d'habitants. Es tracta d'un 13,9% menys dels que s'havien registrat durant l'any 2019; molt probablement a causa de les limitacions per la pandèmia de covid-19. 

Preus a l'alça 

Però malgrat que baixés el nombre de contractes, el preu del lloguer va anar a l'alça. D'aquesta manera, el preu mensual a les comarques de Girona el 2020 es va situar en 556,39 euros de mitjana. Es tracta del segon preu més alt de Catalunya, després de la província de Barcelona, on el preu mitjà del lloguer es va situar en 808 euros. En canvi, a Tarragona i Lleida, el preu mitjà de l'arrendament es va situar en 492 i 423 euros, respectivament. 

El preu del lloguer, però, pot variar molt en funció de la comarca on s'ubica l'habitatge. D'aquesta manera, els 619,8 euros que es paguen el Gironès la situen com una de les comarques més cares de Catalunya, juntament amb l'àrea metropolitana (Barcelonès, Baix Llobregat, Alt i Baix Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental), el Garraf i la Vall d'Aran. El Pla de l'Estany, amb una mitjana de 579,69 euros, és la segona comarca gironina més cara on viure de lloguer, mentre que el Ripollès, amb 404,74 euros, es troba a l'altre extrem de la taula i és la més barata. 

El cost del lloguer, d'altra banda, ha incrementat a totes les comarques gironines, tot i que en diferent mesura. Així, on va créixer més va ser a la Baixa Cerdanya, amb un increment del 7,6%, seguida del Pla de l'Estany, amb un 6,5%, i el Ripollès, amb un 5,5%. En canvi, els increments més lleus es van detectar a la Garrotxa (1,5%) i el Gironès (1,6%). 

Per tal d'ajudar els gironins a assumir el cost del lloguer, la Generalitat va destinar l'any passat un total d'11,55 milions d'euros repartits entre 6.846 ajudes. D'aquesta manera es van subvencionar, doncs, 1.687,96 euros per habitatge. 

Al conjunt de Catalunya, el nombre de contractes formalitzats al llarg de 2020 va ser de 135.509, fet que va suposar un 16,6% menys que l'any 2019. El preu mensual del lloguer es va situar en 734,33 euros, de manera que les comarques gironines se situen clarament per sota. D'altra banda, la ciutat de Barcelona va registrar una caiguda més notable del mercat, ja que es van registrar fins a un 21,1% menys de contractes de lloguer. A la capital catalana, a més, el preu va ser clarament més elevat que la mitjana del Principat de Catalunya, ja que es va situar en 964,81 euros al mes. 

Creix més d'un 4% el nombre d'habitatges buits 

La Generalitat té comptabilitzats 5.193 habitatges buits a la província de Girona, segons el mateix informe del Govern català, que recull dades a 31 de desembre de 2020. D'aquests pisos buits, n'hi ha 1.960 que estan en condicions de ser habitats, mentre que 591 estan pendents de rehabilitar. També n'hi ha 786 que estan ocupats, ja sigui amb o sense títol habilitant, i 1.856 dels quals no es tenen dades. El nombre d'habitatges buits a la demarcació va augmentar durant la pandèmia, ja que el desembre de 2019 se n'havien detectat 4.977. L'increment, doncs, ha estat del 4,34%. Per comarques, el Gironès i la Selva són les que tenen una major quantitat de pisos desocupats, tot i que la Selva ocupa la primera posició si es mira el nombre d'habitatges buits per cada 10.000 habitants. D'altra banda, al conjunt de Catalunya, a finals de l'any passat constaven en el Registre d'habitatges buits un total de 30.846 pisos, el 39% dels quals es troben amb bones condicions d'habitabilitat. 

Per tal de mobilitzar tot aquest parc d'habitatges desocupats, una de les mesures que ha impulsat en els darrers anys el Govern de la Generalitat és el dret de tempteig i retracte, que ha permès fer efectiva, durant l'any 2020, la incorporació de 376 nous pisos a tot el Principat de Catalunya per mitjà d'aquesta via. Per tal de poder-los posar a disposició de la ciutadania, majoritàriament a través de lloguers socials, el govern català va invertir uns 24,4 milions d'euros, tant per a la seva adquisició com per a les rehabilitacions necessàries. 

En aquest cas, però, la pandèmia ha passat factura, ja que l'any 2019 s'havien arribat a incorporar fins a 1.101 habitatges a través del sistema de tanteig i retracte. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada