divendres, 11 d’agost de 2017

El Centre d’Estudis Escalencs presenta un informe arqueològic i ecològic a l’Ajuntament de l’Escala sobre els Riells, la Clota Petita i la Grossa com també l’Estany de Poma i l’oppidum romà del Corral d’en Pi.

Diverses entitats demanen la protecció dels sistemes naturals de l’Estany de Poma i de l’oppidum romà i conjunt del jaciment arqueològic del Corral d’en Pi, com ara l’Escala Cívica, l’Ateneu Art i Cultura o Gent del Ter.  


TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 11/08/2017 
L’Escala i Empúries (Baix Ter, Alt Empordà, comtat d’Empúries).-  

El president del Centre d’Estudis Escalencs (CdEE), Miquel-Dídac Piñero Costa, ha presentat una instància a l’Ajuntament de l’Escala (Baix Ter, Alt Empordà, comtat d’Empúries) on tracta  per una banda les obres previstes per part del Consistori a la banda del Racó dels Riells al Passeig Marítim i les del front marí entre la Roda de la Clota Petita i el port de la Clota Grossa, passant pel Passeig de Ronda.

Estany de Poma i oppidum romà del Corral d’en Pi  
L’altra, el fet que a tancat el càmping Maite, al costat de l’Estany de Poma, en la muntanyeta del Corral del Senyor Pi, on hi ha un importantíssim jaciment arqueològic (segle II abans de la nostra era, fins el III després), havent-hi l’habitual perill que l’Ajuntament de l’Escala re qualifiqui l’espai per edificar-hi, com ja s’ha edificat a l’entorn de l’estany i en el pla del Fondo dels Riells, a la banda oest del puig, partit per un carrer a la part sud i edificat.
L’Estany de Poma i la muntanyeta del Corral del Senyor Pi haurien de quedar definitivament protegits com un fragment del Parc del Montgrí, com ja passa amb les Planasses i l’Illa Mateua, i, a més, declarats com a zones de protecció arqueològica, com ja consta a Vilanera (espai que no s’ha integrat ni al Parc del Montgrí ni en els dels Aiguamolls de l’Empordà quan es tracta d’un connector biològic interparcs).
Diverses entitats demanen la protecció dels sistemes naturals de l’Estany de Poma i de l’oppidum romà i conjunt del jaciment arqueològic del Corral d’en Pi, com ara l’Escala Cívica, l’Ateneu Art i Cultura o Gent del Ter.

Informe presentat junt a la instància:  
Racó dels Riells del Passeig del Mar 
A la banda litoral nord dels Riells hi ha el Racó dels Riells del Passeig del Mar, on es vol prolongar l’obra del front marí. Allà hi ha un escar excavat a la roca, antigament de càrrega i descàrrega, on hi ha abundants fragments d’àmfora, dins i fora de l’aigua. Al costat, en la sorra hi ha un ullal d’aigua dolça (abans i arribaven angules) que dóna significat a l’escar ancestral. L’ullal s’hauria de dignificar i cal una intervenció arqueològica abans de les obres.

Racó dels Riells de la Ronda de la Clota Petita 
En aquesta banda de la platja dels Riella hi ha gran quantitat de fragments de tègula (tegualae) i d’àmfora, on desemboca l’agulla d’aigua de l’Estany de Poma. Arran d’aigua, en la roca, hi ha un altra ullal d’aigua dolça. En la punta on hi ha casa edificada els anys 60, segons es va dir aleshores, s’hi va trobar un conjunt d’àmfores clavades a la sorra. L’ullal s’hauria de protegir --i no tapar-- i cal una intervenció arqueològica abans de començar les obres del front de mar. 

Necròpolis del segle II abans de la nostra era al Passeig de Ronda del Port de la Clota Grossa 
Durant les obrers d’edificació del complex dit Escala Nova el Centre d’Estudis Escalencs on abans hi havia un desballestament d’embarcacions velles va poder recuperar, documentar i salvaguardar (la troballa es guarda al Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala, MASLE), amb l’ajuda del taller del Museu d’Empúries (Domènec Gamito), una inhumació del segle II abans de la nostra era --arran de mar i en un clot natural a la roca-- mentre apareixien cercles d’incineració, sense urna, en la sorra a tot l’espai ara edificat i on abans hi havia una finca plena de falgueres. Cal una intervenció arqueològica en el passeig abans de començar les obres del front marí.

Jaciment arqueològic (segles II abans de la nostra era i III després) al Corral del Senyor Pi i Estany de Poma 
El 195 abans de la nostra era el senador de Roma Marc Porci Cató va desembarcar a la Clota i va acampar amb dues legions en un ampli espai entre la mar i els Recs, a tocar les Terroges, ocupant la muntanyeta del Corral del Senyor Pi, on en la banda oest gràcies a l’alcalde Joan Massanet (antic membre de l’entitat històrica Amics de l’Art Vell, en els anys 30) i el Museu d’Empúries encara es conserva un petit fragment de la muralla ciclopia de l’antic oppidum del castrum, ja que les altres pedres van ser espoliades per picapedrers en un moment indeterminat; Fondo dels Riells; Mas Estela i Recs. Des de sempre, una cisterna del segle I, amb unes estructures d’un possible salaó, estava a la vista, envoltada de fragments tègula. Després de l’excavació arqueològica d’aquet espai i del fonament de la muralla, l’estiu de 1968, pel Museu d’Empúries, es va edificar a tocar aquesta i es va colgar la cisterna amb un bar del càmping Maite, ara tancat. A la zona de la muralla conservada hi ha una gran quantitat de fragments de ceràmica campaniana. A sobre la muntanyeta hi ha fragments de ceràmica ibèrica de franges vermelles en fons groc.
En aquesta mena d’estat major de Cató, aquest senador va rebre ambaixadors del cap ilergeta Bilistage, aliat de Roma, i on va preparar la batalla d’Empúries contra indiketes, olotins i les altres tribus ibèriques del Nord-est peninsular confederades contra l’imperialisme romà, un moment històric que de fet representa el naixement de la nació catalana.

Cal integrar l’Estany de Poma i la muntanyeta del Corral del Senyor Pi, un espai natural de gran valor arqueològic per poder interpretar la història de Catalunya, per sobre de qualsevol interès immobiliari privat o públic, en el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i protegir arqueològicament el jaciment, tot recuperant la cisterna romana i estudiar científicament el traçat de la fortificació romana del conjunt.”  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada