dimarts, 11 de juliol de 2017

Una jutgessa de Blanes declara nul·la, per abusiva, la clàusula de venciment anticipat

Bloc ocupat per famílies de la PAHC de Blanes.
La resolució implica el sobreseïment de l'execució hipotecària despatxada mitjançant Acte de 20 de setembre de 2016 a instàncies de Bankia S.A. contra M. B.M.i F. B., per la quantitat de 174.416'49 euros en concepte de principal, més altres 52.324'94 euros fixats provisionalment per a interessos i costes.   TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 11/07/2017   
Blanes (La Selva marítima, comtat de Girona).-   

La jutgessa del jutjat de Blanes (la Selva marítima, comtat de Girona) Paloma Tomàs Manglano, ha dictat una resolució per la qual considera nul·la, per abusiva, la clàusula de venciment anticipat en una demanda d'execució hipotecària  en la qual la defensa del demandat ha estat portada per l’advocat  Lluís Ibáñez Ibáñez i la procuradora  Irene Tena Haro.
La resolució implica el sobreseïment de l'execució hipotecària despatxada mitjançant Acte de 20 de setembre de 2016 a instàncies de Bankia S.A. contra M. B.M.i F. B., per la quantitat de 174.416'49 euros en concepte de principal, més altres 52.324'94 euros fixats provisionalment per a interessos i costes.
La sentència considera que “la cláusula de autos que nos ocupa produce un flagrante desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en detrimento de los del consumidor por su falta de reciprocidad y por imponer unas garantías desproporcionadas al no atemperar sus efectos al grado de incumplimiento dejando la vinculación del contrato a la voluntad del empresario, en tanto puede exigir la totalidad de las obligaciones contraídas por el deudor ante el impago de 1 sola cuota vencida.”
A efectes pràctics immediats, la resolució judicial implica la suspensió del desallotjament i el deute hipotecari, tot esperant la resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a una consulta prejudicial del Tribunes Suprem espanyol abans de pronunciar-se sobre una clàusula de venciment anticipat.
La consulta es va realitzar després que el Tribunal de Justícia de la UE contradigués la doctrina del Tribunal Suprem espanyol entorn de les clàusula terra  i establís que les clàusules terra opaques ho són des del seu origen amb el que la banca ha de retornar el cobrat per elles amb retroactivitat  total.
La clàusula de venciment anticipat permet als bancs, quan es produeixen impagaments, reclamar la totalitat del préstec més els interessos al client en un sol pagament, i si el client no pot fer front a aquest pagament, el banc pot iniciar un procediment d'execució hipotecària amb el qual podrà quedar-se amb l'habitatge hipotecat i exigir el deute pendent més els interessos. Molts dels desnonaments produïts en els últims anys han estat  provocats per clàusules abusives, entre les quals es troba la clàusula de venciment anticipat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada