divendres, 14 de juliol de 2017

A Catalunya tres de cada quatre persones aturades de més de 45 anys fa més d'un any que està a l'atur

Resultat d'imatges de catalunya cgtLa majoria d'afectats tenen edats compreses entre els 55 i els 59 anys, són dones, de nacionalitat estrangera i tenen nivells educatius baixos.  
Així ho constata l'informe ‘La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada’ elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.  

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 14/07/2017   
Girona (Gironès).-   

Segons l’Agència Catalana de Notícies l'atur laboral de llarga durada (més d'un any) i de molt llarga durada (més de dos anys) afecta especialment els treballadors de 45 a 64 anys. De fet, tres de cada quatre persones aturades de més de 45 anys porten més d'un any a l'atur (161.000 persones) i tres de cada cinc porten més de dos anys buscant feina (125.000 persones). Així ho constata l'informe ‘La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada’ elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya amb dades de l'EPA i que s'ha difós. L'estudi destaca que la majoria d'afectats per l'atur de llarga durada tenen edats compreses entre els 55 i els 59 anys, són dones, de nacionalitat estrangera, tenen nivells educatius baixos i constitueix llars unipersonals o monoparentals.
Segons dades de l'EPA, el 2016 les persones de 45 a 64 anys representen el 42,1% de la població de 16 a 64 anys i el 41,1% de la població activa d'aquestes edats. No obstant, la població de 45 a 64 anys concentra el 36,8% de les persones aturades, el 46,9% de les persones en situació d'atur de llarga durada i el 50,4% de les persones en situació d'atur de molt llarga durada. Dins del col·lectiu, l'atur de llarga durada afecta al 73,9% del total i el de molt llarga durada al 57,5%. En altres paraules, gairebé 3 de cada 5 persones aturades de 45 a 64 anys fa més de 2 anys que estan a l'atur. A més, el risc de pobresa és del 47% i del 53,8% quan les persones d'aquest tram d'edat es troben respectivament a l'atur i a l'atur de llarga durada.
Davant d'aquesta situació, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha alertat que l'atur de llarga durada té uns costos personals, socials i econòmics importants, cosa que provoca un "important de desequilibri en el mercat de treball de la Unió Europea". A més, ha subratllat que aquest fenomen "s'autoreforça i es converteix en un cercle viciós i la probabilitat de reinserció laboral disminueix". Per tot plegat, el CTESC creu que són necessàries polítiques públiques específiques per atur de 45 a 64 anys.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada